Trilingsmetingen


Tijdens activiteiten die trillingen veroorzaken (heien, trillen, verkeer, machines e.d.) kunnen wij bemande en onbemande trillingsmetingen verrichten. De geregistreerde trillingen worden naderhand getoetst aan de op het werk van toepassing zijnde richtlijnen waarna er een conclusie wordt getrokken m.b.t. de kans op schade ten gevolge van de opgetreden trillingen. Daarnaast kunnen tijdens de werkzaamheden uiteraard ook vooraf bepaalde grenswaarden bewaakt worden ter voorkoming van eventuele schade.

De complexiteit van een project bepaalt in grote mate of hiervoor een bemande meting noodzakelijk is of dat er volstaan kan worden met een signalering “op afstand”. Dankzij onze expertise en jarenlange ervaring in dit vakgebied zijn wij in staat om, bij overschrijding van de vastgestelde grenswaardes, gericht en praktisch advies te geven omtrent eventuele mogelijkheden tot reductie van de optredende trillingen.

De geregistreerde trillingen, meetopstellingen, conclusies en verdere bijzonderheden worden verwerkt tot een uitgebreide en overzichtelijke rapportage.

Vraag een offerte aan

Wilt u weten wat Midland expertise voor u kan betekenen? Vraag dan geheel vrijblijvend een concurrerende offerte aan