Deformatiemetingen


Om deformaties die kunnen optreden tijdens een langere periode te monitoren, brengen we deformatieboutjes aan in de te monitoren bebouwing. De hoogte van de bouten wordt met een 'nulmeting' vastgelegd.

De nulmeting betreft het tweemalig inmeten van de hoogte van de bouten met een digitaal waterpasinstrument en een temperatuur onafhankelijke Invar-baak. De meetnauwkeurigheid bedraagt 0,01 mm. De metingen worden verricht ten opzichte van een niet aan zetting onderhevig referentiepunt en vastgelegd ten opzichte van N.A.P. Tijdens of na de (bouw)werkzaamheden kunnen we de inmeting van de deformatiebouten herhalen om zo eventuele deformaties te detecteren.

Vraag een offerte aan

Wilt u weten wat Midland expertise voor u kan betekenen? Vraag dan geheel vrijblijvend een concurrerende offerte aan